Súťaže

iBobor

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

V školskom roku 2012/2013 sa konala súťaž v 22 krajinách: Bulharsko, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko a Ukrajina. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej zapojilo 522 958 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Genius Logicus

https://www.geniuslogicus.eu/