Okruhy otázok pre 9.A,9.B,9.C,9.D

Odpovede nájdete v ponuke Študijné materiály!!!!!!(za každým okruhom otázky je názov súboru v ktorom máte hľadať)
 
1. Ako funguje Internet? (Princípy fungovania internetu)
2. Čo je hardvér a softvér,vstupné, výstupné a vstupno-výstupne zariadenia? (Informatika, hardvér, softvér, ostatné zariadenia)
3. Čo je DNS? (Princíp fungovania internetu)
4. Čo je IP adresa a doména? (Princíp fungovania internetu)
 
 

Okruhy otázok pre 8.A,8.B,8.C,8.D

1. Čo je hardvér a softvér,vstupné, výstupné a vstupno-výstupne zariadenia? (Informatika, informácia, hardvér, softvér, ostatné zariadenia-vstupné,výstupne,       vstupno-výstupné)

2. Počítačová grafika. (vektorová, rastrová, farebné režimy).

3. Počítačové siete. (čo je poč. sieť, význam poč. sieti, topológia poč. sieti, funkčný vzťah- peer to peer, client/server, rozdelenie podľa územnej veľkosti).