Web stránka informatiky Základnej školy Okružná 17 v Michalovciach

Záverečné práce žiakov z III.E, kde prebieha Integrované tematické vyučovanie.

V rámci vyučovania vlastivedy, informatickej výchovy a výtvarnej výchovy vytvárali tretiaci práce v grafickom programe Revelation Natural Art. Ich úlohou bolo graficky spracovať obrazy slovenských hradov. Pozrite si ich výtvory...

E. Andrejová                      Z. Dobrovolská

A. Dzurjo                               S. Filip      

E. Klingová                         S. Džurina                    

M. Kevély               E. Korčáková

 

A teraz niečo pre rodičov

Bezpečné používanie internetu s ohľadom na vek

7 - 9 rokov

Mladší školáci prídu do kontaktu s internetom v škole, prostredníctvom kamarátov, ako aj doma. Rodičia a deti by mali spolu hovoriť o vhodnom používaní internetu a mali by sa dohodnúť na pravidlách, ktoré treba dodržiavať. 7 až 9-ročné deti sú pomerne schopné pochopiť čo vidia. Avšak ešte stále nie sú schopné zvládnuť všetok materiál, ktorý internet poskytuje, najmä materiál (obrázky, text alebo zvuk), ktorý je desivý alebo iným spôsobom nevhodný. Rozprávanie sa a vysvetľovanie rozličných vecí, s ktorými deti môžu prísť na internete do styku, pomôže deťom stať sa zodpovednými a schopnými pracovať na internete samostatne a bezpečne. Rodičia môžu tiež zdieľať s deťmi svoje názory a hodnoty ohľadom používania internetu, aby tak pomohli svojim deťom.

Aj v tomto veku ešte stále ostáva prioritou obmedzenie, ochrana a dozeranie nad používaním internetu. Je účelné, aby sa rodičia a deti dohodli na pravidlách používania internetu a aby ich prehodnocovali s postupom času, ako deti rastú.

  • Doma by malo byť používanie internetu povolené len za prítomnosti rodičov. Tým sa zabezpečí, že rodičia budú na blízku, aby mohli pomôcť s akoukoľvek problémovou situáciou hneď keď nastane.
  • Ak je počítač umiestnený v miestnosti využívanej celou rodinou, používanie internetu sa stane bežnou súčasťou rodinného života.
  • Deti ešte stále nemusia byť schopné nezávisle posúdiť spoľahlivosť webstránky, preto by sa mali vždy spýtať rodičov na povolenie pred tým, ako odošlú osobné informácie.
  • Chatovacie miestnosti a iné verejné online diskusie ešte nemusia byť vhodné pre deti. V tomto veku je celkom vhodné, aby deti používali spoločnú rodinnú e-mailovú adresu.
  • Vytvorenie užívateľského konta pre dieťa s obmedzenými užívateľskými právami pomôže deťom naučiť sa samostatne používať počítač.
  • Prečítajte si viac: Bezpečné operačné prostredie
  • Filtrovacie programy môžu byť takisto využívané pri obmedzení prístupu na nevhodné stránky, ale stále je dôležité, aby boli rodičia zainteresovaní na používaní internetu deťmi.
  •                   zdroj: www.bezpecnenainternete.sk

Komiksy s touto témou vytvárali štvrtáci na informatickej výchove.

Novinky

Študijné materiály

13.01.2014 09:06
Na našej stránke v časti  5. - 9. ročník pribudli študijné materiály pre žiakov, ktoré im pomôžu pri príprave na vyučovanie, na písomky...

Zdravá životospráva

18.12.2013 08:33
Chcete vedieť, či sa dobre stravujete a či dodržiavate pitný režim? Aj tu Vám pomôže internet - Softvér pyramída

Štvrtáci v krajine zázrakov

09.11.2013 11:31
Nie, nie je to omyl. Niektorí maľovali čudesné obrazy a iní tam stretli králikov. Nie však bielych, ale... Pozrite sa sem!

Ako bolo na prázdninách

13.09.2013 18:44
Na stránke v časti portfólia pribudli nové práce žiakov.

Riziká súvisiace s využívaním elektronických komunikácií deťmi.

21.03.2013 11:15
  Celých 76% detí vo veku od 8 do 15 rokov využíva mobilný telefón. Až 80% detí okrem bežného využívania telefónu na telefonovanie, prípadne posielanie SMS, hrá na mobilnom telefóne hry. Medzi deťmi vzrástla popularita fotografovania. 76% detí využíva telefón aj na...