Web stránka informatiky Základnej školy Okružná 17 v Michalovciach

Vitajte na stránke informatiky v školskom roku 2014/2015

Bezpečné používanie internetu s ohľadom na vek

7 - 9 rokov

Mladší školáci prídu do kontaktu s internetom v škole, prostredníctvom kamarátov, ako aj doma. Rodičia a deti by mali spolu hovoriť o vhodnom používaní internetu a mali by sa dohodnúť na pravidlách, ktoré treba dodržiavať. 7 až 9-ročné deti sú pomerne schopné pochopiť čo vidia. Avšak ešte stále nie sú schopné zvládnuť všetok materiál, ktorý internet poskytuje, najmä materiál (obrázky, text alebo zvuk), ktorý je desivý alebo iným spôsobom nevhodný. Rozprávanie sa a vysvetľovanie rozličných vecí, s ktorými deti môžu prísť na internete do styku, pomôže deťom stať sa zodpovednými a schopnými pracovať na internete samostatne a bezpečne. Rodičia môžu tiež zdieľať s deťmi svoje názory a hodnoty ohľadom používania internetu, aby tak pomohli svojim deťom.

Aj v tomto veku ešte stále ostáva prioritou obmedzenie, ochrana a dozeranie nad používaním internetu. Je účelné, aby sa rodičia a deti dohodli na pravidlách používania internetu a aby ich prehodnocovali s postupom času, ako deti rastú.

 • Doma by malo byť používanie internetu povolené len za prítomnosti rodičov. Tým sa zabezpečí, že rodičia budú na blízku, aby mohli pomôcť s akoukoľvek problémovou situáciou hneď keď nastane.
 • Ak je počítač umiestnený v miestnosti využívanej celou rodinou, používanie internetu sa stane bežnou súčasťou rodinného života.
 • Deti ešte stále nemusia byť schopné nezávisle posúdiť spoľahlivosť webstránky, preto by sa mali vždy spýtať rodičov na povolenie pred tým, ako odošlú osobné informácie.
 • Chatovacie miestnosti a iné verejné online diskusie ešte nemusia byť vhodné pre deti. V tomto veku je celkom vhodné, aby deti používali spoločnú rodinnú e-mailovú adresu.
 • Vytvorenie užívateľského konta pre dieťa s obmedzenými užívateľskými právami pomôže deťom naučiť sa samostatne používať počítač.
 • Prečítajte si viac: Bezpečné operačné prostredie
 • Filtrovacie programy môžu byť takisto využívané pri obmedzení prístupu na nevhodné stránky, ale stále je dôležité, aby boli rodičia zainteresovaní na používaní internetu deťmi.
 •                   zdroj: www.bezpecnenainternete.sk

10 - 12 rokov

Deti v tomto veku zvyčajne poznajú mnoho rozličných využití internetu. Rodičia môžu podporiť deti tým, že si pozrú stránky týkajúce sa záujmov detí, či stránky súvisiace s domácimi úlohami či inými školskými povinnosťami. Rodina môže internet využiť aj na plánovanie záležitostí týkajúcich sa celej rodiny (výlety, dovolenka apod.). Takto rodičia získajú príležitosť hovoriť s deťmi o tom, ktoré stránky sú spoľahlivé a dôveryhodné a kde môžu nájsť kvalitné informácie. Na stránke www.quick.org.uk môžete nájsť anglického sprievodcu, ako overiť, či je stránka dôveryhodným zdrojom informácií.

Deti aj naďalej potrebujú rodičovský dohľad a kontrolu, rovnako ako aj pravidlá pre rozumné používanie. Deti však môžu nájsť vlastné cesty, ako pravidlá obísť, zvlášť vtedy, ak ich považujú za príliš obmedzujúce alebo ak neodrážajú ich potreby.

 • Rodičia spolu s deťmi musia uzavrieť dohodu o tom, čo deti smú a čo nesmú robiť resp. aké služby nesmú používať na internete, tak aby odrážali ich nároky a názory. Jedná sa napríklad o oblasti: zodpovedné správanie pri odosielaní správ, pri sťahovaní súborov, rešpektovanie autorských práv a opatrnosť pri inštalovaní programov.
 • Treba sa dohodnúť na tom, ktoré osobné údaje je vhodné niekomu dať a za akých okolností, hovorte aj o rizikách spojených s prezradením informácií.
 • Prečítajte si viac: Online diskusie/Súkromie
 • Ak sa deti zaujímajú o chatovanie alebo IRC, rodičia by s nimi mali prebrať bezpečnosť pri chatovaní a mali by dohliadať aj na ich skúsenosti pri online diskusiách.
 • Prečítajte si viac: Online diskusie
 • Vzhľadom na veľkú zvedavosť mnohých detí, by rodičia mali zdôrazniť potrebu bezpečného a opatrného používania internetu.
 • Informačná bezpečnosť by sa mala pravidelne aktualizovať.

13 - 15 rokov

V tomto veku sa internet stáva časťou sociálneho života detí: stretávajú jeho prostredníctvom kamarátov, trávia mnoho času online, hľadajú informácie týkajúce sa školy alebo svojich záujmov. Spolu s vysokou úrovňou počítačovej gramotnosti im to otvára dvere k mnohým možnostiam ako využiť internet. Pre rodičov môže byť veľmi náročné zistiť, čo ich deti robia na internete. V tomto veku deti takisto skúšajú svoje možnosti a hranice - technické obmedzenia a zákazy nie sú veľmi efektívnym spôsobom, ako zvýšiť ich bezpečnosť na internete.

Deti vo veku od 13 do 15 rokov chcú uchovať svoje aktivity v tajnosti, špeciálne ak rodičia pred tým nejavili záujem naučiť sa viac o tom, ako deti využívajú internet. Dôležitou vecou pre rodinu je, aby sa v nej viedli otvorené diskusie a pre rodičov, aby sa zaujímali o to, čo ich deti na internete robia a s kým.

 • Spoločne dohodnuté domáce pravidlá sú aj naďalej potrebné.
 • Tínedžeri majú ešte stále obmedzenú schopnosť posúdiť rôzne záležitosti a potrebujú poradiť od dospelých v takých oblastiach, ako je zverejňovanie fotiek a textov o nich samých na internete.
 • Prečítajte si viac: Online diskusie/Súkromie
 • Etické otázky a osobná zodpovednosť užívateľa internetu sú dôležitými témami pre diskusiu. Môže sa jednať napríklad o témy: nelegálne sťahovanie, netiketa a autorské práva. Deti takisto musia byť zodpovedné za to, čo zverejnia na internete. To zahŕňa aj ich vlastné osobné údaje alebo informácie, ktoré by mohli byť ilegálne.
 • Rodičia by sa mali zaujímať aj o online kontakty detí rovnako, ako sa zaujímajú aj o ich ostatných priateľov. Ak chcú deti nadviazať nové kontakty cez internet, je rozumné, aby v tom boli rodičia zainteresovaní.
 • Rodičia by sa mali pokúsiť vyhnúť sa prehnaným reakciám aj v prípade, ak zistia, že sa niečo "hrozné" odohrávalo počas toho, ako bolo dieťa pripojené na internet. Rodičia by neustále mali viesť deti k správnemu obsahu. Napríklad, že na internete je dobrá stránka s online servisom zameraná na sexualitu a zdravie určená pre mladé publikum. Mladí ľudia potrebujú vedieť, že môžu s rodičmi hovoriť o čomkoľvek, k čomu sa dostali cez internet a z čoho sa môžu cítiť nepohodlne.

Novinky

Študijné materiály

13.01.2014 09:06
Na našej stránke v časti  5. - 9. ročník pribudli študijné materiály pre žiakov, ktoré im pomôžu pri príprave na vyučovanie, na písomky...

Zdravá životospráva

18.12.2013 08:33
Chcete vedieť, či sa dobre stravujete a či dodržiavate pitný režim? Aj tu Vám pomôže internet - Softvér pyramída

Štvrtáci v krajine zázrakov

09.11.2013 11:31
Nie, nie je to omyl. Niektorí maľovali čudesné obrazy a iní tam stretli králikov. Nie však bielych, ale... Pozrite sa sem!

Ako bolo na prázdninách

13.09.2013 18:44
Na stránke v časti portfólia pribudli nové práce žiakov.

Riziká súvisiace s využívaním elektronických komunikácií deťmi.

21.03.2013 11:15
  Celých 76% detí vo veku od 8 do 15 rokov využíva mobilný telefón. Až 80% detí okrem bežného využívania telefónu na telefonovanie, prípadne posielanie SMS, hrá na mobilnom telefóne hry. Medzi deťmi vzrástla popularita fotografovania. 76% detí využíva telefón aj na...